PASSAGE PASSAGE
      Christelijk
      Maatschappelijke
      Vrouwenbeweging.
 
De volgende bijeenkomst van Passage Heerhugowaard is op dinsdagmiddag 20 februari 2024
in  “De Brink”, Middenweg, Heerhugowaard.
Deze middag is de Jaarvergadering van Passage en wordt verzorgd door het team van Passage. Voor de pauze de jaarverslagen en na de pauze is het nog een verrassing.
De zaal is open om 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur.

Verdere informatie bij de coördinator mevr. A. Dobber,
tel. nr. 072 5711665 of
het e-mailadres ygeertsma@ziggo.nl.

Hartelijke groeten namens het team van Passage.
Ymie Geertsma, secretaris
 
terug