PASSAGE PASSAGE
      Christelijk
      Maatschappelijke
      Vrouwenbeweging.
 
Na de zomer beginnen we weer met onze Passage ledenbijeenkomsten. Op dinsdagmiddag 19 september 2023 is de eerste bijeenkomst van de  Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage in “De Brink”, Middenweg, Heerhugowaard.

Het onderwerp voor deze maand is “Dorcas”. Sprekers zijn dhr. B. de Groot en dhr. A. Wijnker.
Hierbij nodigen wij u uit voor deze middag, ook gasten zijn van harte welkom.
Zij betalen € 7,50  inclusief koffie of thee. Word je lid voor € 50,= per jaar dan krijgt u de € 7,50 terug.


De zaal is open om 13.45 uur en we beginnen om 14.00 uur.

Verdere informatie bij de coördinator
mevr. A. Dobber, tel. nr. 072 5711665
of
e-mailadres ygeertsma@ziggo.nl.

Hartelijke groeten namens het team van Passage.
Ymie Geertsma, secretaris
 
terug