Profielschets gemeente Profielschets gemeente
De kerkdiensten
Op zondag komen we bij elkaar in de Ontmoetingskerk, een kerk uit 1871, in het oude centrum van Heerhugowaard. Er is één dienst met aandacht voor de traditionele en vernieuwende vormen. 
De diensten worden regelmatig ondersteund door een cantorij onder bezielende leiding van de cantor. Ook is er een enthousiaste jeugdmuziekgroep.
Op zondagavond, eens in de 6 weken, wordt door een commissie een zangdienst georganiseerd, waar onze predikanten eens per jaar voorgaan. 
Ten slotte hebben we de traditie van vespers en vieringen in de Stille Week. 

Pastoraat
Beide predikanten zijn wijkgericht aan het werk en staan in nauw contact met de wijkteams. De wijkbezoekers zijn de ogen en oren van het pastoraat. 
Uiteraard is er ook aandacht voor het individuele pastoraat. Vooral de vele ouderen stellen een persoonlijk contact bijzonder op prijs. Verder is er een mooie groep van 30’ers en een groep van 50’ers die elk afzonderlijk, wisselend onder begeleiding van een predikant, maandelijks bij elkaar komt. 

Jeugdwerk
De afgelopen jaren heeft een betrokken groep jonge mensen het jeugdwerk, van klein tot groot, opgepakt. Zij zoeken in vele activiteiten de samenwerking en verbinding met elkaar. We zien graag dat de nieuwe predikant(e) deze groep hierin begeleidt.

Leren
In onze gemeente gaat het om “levenslang leren”: we bieden iedere leeftijdsgroep iets aan. Of het nu gaat om catechese, een leerhuis of gespreksavonden. 
De laatste jaren hebben we ook de taakgroep “Zin in Heerhugowaard” die met diverse activiteiten als filmavonden, exposities en de Preek van de Leek, zich meer richt op de mens buiten de kerk. In deze groep wordt steeds de vraag gesteld: “Wat kunnen wij als kerkelijke gemeenschap betekenen voor de ander in de samenleving?” 
 
terug