Profielschets gemeente Profielschets gemeenteONZE KERK ALS AVONTUUR
Eerst stellen we onszelf via beelden aan je voor. Klik op de foto om een filmpje te starten.
 

Het pastoraat is belangrijk in de Ontmoetingskerk. Persoonlijke aandacht doet mensen goed. ‘Samen kerk zijn, is omzien naar elkaar’. Aandacht van de kerk wordt gewaardeerd: op kleine en grote momenten. We willen dit ook in de toekomst blijven doen. Samen met jou kijken we naar de vormgeving van ons pastoraat: doen we de goede dingen? Er is volop ruimte om je ervaring en deskundigheid in te zetten. 
 
Om een idee te geven hoe onze gemeente er op ‘papier’ uitziet:        
Aantal leden per fte pastoraat 726
Aantal belijdende leden 630
Aantal doopleden 531
Totaal aantal leden 1.161

De kerkdienst is voor een groot deel van onze gemeente heel belangrijk.  Het is de plek waar mensen geïnspireerd worden. We houden van muziek en zingen liederen uit verschillende bundels en tradities. Niet alleen inhoudelijk, maar ook met het gebruik van audiovisuele apparatuur is er in de diensten veel mogelijk.

We zoeken naar afwisseling in de diensten zodat ook mensen die zich minder vanzelfsprekend thuis voelen in de ‘vertrouwde’ kerkdiensten hun plek vinden. We doen dit onder andere in de zogenaamde Ankerdiensten: dynamische en laagdrempelige diensten, voor en door gemeenteleden.

We willen een open kerk zijn. Zo’n acht jaar geleden is ons Ontmoetingscentrum ‘De Brink’ verbouwd. Het is een gastvrije plek voor verschillende groepen binnen en buiten de kerk, maar we dromen van meer: we zien een open kerk voor ons waar het leven bruist, waar nóg meer mensen dan nu elkaar kunnen ontmoeten en met plezier in- en uitlopen en omzien naar elkaar. Een vertrouwde plek waar je graag komt. Er liggen volop kansen voor de toekomst voor onze kerk in de gemeenschap van Heerhugowaard. 

We koesteren ons jeugdwerk: fun, verdieping en actie! Deze drie pijlers vormen de basis van de activiteiten. Voor alle leeftijdscategorieën organiseren wij activiteiten, soms met een maatschappelijk thema of een christelijk randje, maar altijd leuk en gezellig. Alle jeugd van Heerhugowaard is welkom! Zo organiseren wij diaconale reizen, acties zoals de fancyfair, kamp, ontmoeting en gezellige avonden in ‘onze’ Tempel. Afgelopen jaar deed een groep jongeren belijdenis en die willen we graag betrokken hóuden. Met onze nieuwe beroepskrachten willen we verder vorm en inhoud geven aan het jeugdwerk, als geïntegreerd onderdeel van onze gemeente.  

Toekomstdromen, ambities en mogelijkheden genoeg, dus. Tegelijkertijd zien we dat het niet vanzelfsprekend is dat het gaat zoals het altijd ging. Daar hebben we zorgen om. Ze zijn niet typisch voor Heerhugowaard, ook wij kennen ze: er is minder interesse voor de kerk in de huidige vorm, er zijn minder mensen beschikbaar om het kerkenwerk te dragen en de mensen die er zijn, worden ouder. 

Heerhugowaard wordt ‘Stad van Kansen’ genoemd. Wij zien ook volop kansen in de Ontmoetingskerk. Die kunnen én willen we niet in ons ‘eentje’ ontwikkelen. Daarom zoeken we nieuwe mensen met wie we het sámen gaan doen.

Naast een predikant die ons voorgaat en inspireert, is er ruimte voor een tweede, parttime, beroepskracht. Wij dromen van een team van beroepskrachten dat elkaar aanvult, inspireert en een prettige manier van samenwerken heeft. Zij verdelen onderling de taken en aandachtsgebieden zodat ze met plezier hun werk in onze gemeente kunnen doen. Je kunt daarbij rekenen op een kerkenraad die graag ruimte biedt en vooral ook in mogelijkheden wil denken.

We hebben veel te bieden als Ontmoetingskerk
en staan op de drempel van een nieuw begin: ga jij met ons mee de drempel óver?
Ben jij degene die met ons het avontuur aangaat en met ons zoekt
naar nóg meer kansen en uitdagingen?

 
terug