Reserveringen & informatie De Brink Reserveringen & informatie De Brink
Met ingang van 1 januari 2023 kunt u voor reserveringen en informatie m.b.t. De Brink terecht bij:
Contactpersoon:
Dhr. J. Brinkman
tel.nr.: 06 12 72 07 59
b.g.g.: Dhr. T. Giezen 
tel.nr.: 072 57 130 97 of 06 21 80 30 11

e-mail:debrinkhhw@gmail.com
terug