Samen voor Kenia

Samen voor Kenia
Tijdens de Coronaperiode zijn de projecten in Kenia doorgegaan met steun van Stichting Share. Het geld van de volwassenengroep (aangevuld door de Wilde Ganzen) is in september 2021 naar Kenia overgemaakt en daarmee zijn vier lokalen, vijf docentenwoningen, een keuken en toiletten gebouwd. Dit betreft een project van Fr. San. Dit jaar beginnen we met acties om fase twee (nog eens 4 lokalen) te kunnen realiseren.
Bij Fr. Patrick is afgelopen jaar een schitterend waterproject gerealiseerd. Uit een diepte van 185 meter komt er prima water omhoog met de zon als energiebron. Intussen beschikken ca. 2300 mensen over schoon water. De bron levert zoveel water op om een tuin van één hectare te kunnen irrigeren. Er zullen ook 6 tunnelkassen gebouwd worden. Voordelen van een kas zijn: verminderen van verdamping  en het voorkomt schade door insecten.
De priesters ontfermen zich over een aantal kwetsbare kinderen, zodat zij veilig zijn en naar school kunnen gaan.
U voelt het al aankomen:  Om dit allemaal te realiseren is veel geld nodig.  Stichting Share is een ANBI instelling. Gelukkig komen er elk jaar enkele trouwe donateurs bij.

Ziet u op tegen werk in de tuin of in huis;  wij van Samen-voor-Kenia komen graag om de klus te klaren. De opbrengst is voor Kenia.
Misschien heeft u iets te vieren en u weet niet wat te vragen. Graag informeren wij u over ons project.
In de loop van dit jaar zullen we leuke sponsoracties gaan organiseren. Dat doen we in nauw overleg met de Diaconie.  Ook nu de Diaconie een ander project steunt (in Bolivia) heeft zij een warme band met Kenia. Hoe mooi zou het zijn als onze Gemeente het verschil kan maken in Bolivia en in Kenia.
Namens Stichting Share, Samen-voor-Kenia,
Pieter Bijl (pt.bijl@gmail.com)

Namens SamenvoorKenia,  Pieter Bijl  (pt.bijl@gmail.com)
terug