Solidariteitskas

Solidariteitskas
Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn. Daarbij kan men denken aan pastoraal opbouwwerk in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven en binnenschippers. Vaak kunnen deze kosten niet door één afzonderlijke gemeente worden opgebracht. De gemeenteleden worden dan ook verzocht ons te helpen om aan de (verplichte) bijdrage aan de solidariteitskas te kunnen voldoen.

Het gaat hierbij om een bijdrage van minimaal € 10,--. Van dit bedrag is € 5,-- bestemd voor de verplichte afdracht aan de landelijke solidariteitskas om andere gemeenten te ondersteunen. Het restant is beschikbaar voor de eigen gemeente.

Voor uw bijdrage aan de solidariteitskas ontvangt u jaarlijks een acceptgiro.
terug