Steunpunt Verlies en Rouw Steunpunt Verlies en Rouw
Lezing Marinus van den Berg: ‘Rouwen in de tijd’

Op dinsdagmiddag 31 oktober zal de auteur Marinus van den Berg in de Blije Mare een interactieve lezing te geven. Hij gaat met ons in gesprek over het thema ‘Rouwen in de tijd’, met als ondertitel ‘een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies’.  Het is tevens de titel van een boek door hem geschreven.

Mensen die een dierbare hebben verloren, lopen er bijna allemaal tegen aan dat men soms denkt dat je na verloop van tijd wel over je verdriet heen bent. De vraag ‘hoe lang is het nu geleden?’ zegt echter niets over je gemis. Rouw kent geen tijd. In de lezing zal Marinus van den Berg daar dieper op in gaan.

Marinus van den Berg was in zijn werkzame leven geestelijk verzorger in verzorgingshuizen.
Hij  heeft  tientallen succesvolle boeken en gedichten geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposiums. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren omgaan met afscheid en de dood.
De lezing is niet alleen bestemd voor mensen die een groot verlies hebben geleden maar ook voor mensen die meer willen weten hoe om te gaan met iemand die rouwt.
De lezing wordt georganiseerd door het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar (ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan) en de werkgoep pastoraat van de Immanuëlkerk.

Datum: 31 oktober om 14.00 uur in kerkelijk centrum de Blije Mare,
adres: Kajakstraat 60, 1826 DN  Alkmaar.
Info: Marja Ligterink : 06-300 88 610.
www.dezwaanalkmaar.nl/verliesenrouw
 
Luisteren is al voldoende
Marinus van den Berg

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken

Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren

Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk
je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken
mij tijd te geven
je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
maar als het kan
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt
je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.


 
terug