Urnenmuur Urnenmuur
Urnenmuur op de begraafplaats aan de Middenweg 168

Het College van Kerkrentmeesters heeft recentelijk de tarieven voor 2023 vastgesteld.
Het College biedt voor de gelegenheid tot het bijzetten van de eerste urn in een urnen nis de volgende mogelijkheden:
  1. Jaarlijks te innen bedrag, waarbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wel elk jaar een indexering van de bijdrage in de kosten van het onderhoud van de begraafplaats.
Start 2023 € 97,50
  1. Jaarlijks te innen bedrag, waarbij met de nabestaande(n) is vastgelegd een minimale contractperiode van 5 of 10 jaar. Hierbij geldt géen jaarlijkse indexering van de tarieven voor grafrecht en onderhoud van de begraafplaats.
Start 2023 € 97,50
  1. Een afkoopbedrag voor een periode van 5 jaar
Start 2023 € 487,50
  1. Een afkoopbedrag voor een periode van 10 jaar
Start 2023 € 975,00

Sluitplaat:
Het College van Kerkrentmeesters heeft ervoor gekozen om voor de nissen een standaard donkergekleurde natuurstenen sluitplaat te kiezen. Daarover is zij nog in gesprek met een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. Deze plaat komt in eigendom van de rechtmatige nabestaande(n). Het aankoopbedrag is nog niet bekend.

Voor de gelegenheid van het bijzetten van een tweede urn (is maximum) in een urnen nis wordt een tarief gehanteerd, start 2023,
van € 100.

Voor de uniforme gedenkplaat aan de voorkant van de nissen in de urnenmuur wordt eenmalig een tarief gehanteerd (moet nog worden vastgesteld)

Voor het verwijderen van de urn(en) uit de nis (op verzoek van de nabestaanden) geldt een tarief, start 2023,
van € 100.

De tarieven voor 2023 en volgende jaren worden gepubliceerd op de website van onze gemeente: pkn-heerhugowaard.nl. U vindt de tarieven onder het kopje Organisatie, vervolgens Kerkrentmeesters > afscheid en begraven > reglement begraafplaatsen > tarievenlijst.
 
terug