Voedselbank Voedselbank
Nu de kerkdiensten weer door 30 gemeenteleden kunnen worden bezocht, staat er ook weer een krat voor het artikel van de maand en staat dat artikel ook weer in Op Weg en op de website.

Maar als u niet in de gelegenheid bent om het artikel mee te nemen of langs te brengen, kunt u ook uw gift overmaken naar rekeningnummer NL06 RABO 0116 6090 79 van Voedselbank Alkmaar.

Alvast bedankt,
de diaconie

Het artikel van de maand is ook opgenomen in de informatie over de kerkdiensten in de pagina Welkom / Agenda.


 
terug