Weer welkom na reserveren

Weer welkom na reserveren
Beste gemeenteleden,

Afgelopen dinsdag kwam een nieuw advies vanuit de  landelijke kerk. Vanaf zondag 23 januari mogen we kerkdiensten houden met inachtneming van de huidige maatregelen. Dat betekent: het dragen van een mondkapje bij het betreden van De Brink en de kerkzaal én het houden van afstand.
Voor het bijwonen van de diensten geldt dan ook het maximale aantal van 45 bezoekers én het vooraf reserveren via het bekende onderstaande e-mailadres en telefoonnummers.

Vooralsnog handhaven we het koffiedrinken na de dienst, maar vragen u wél zoveel mogelijk aan de koffietafel te blijven zitten, als u loopt een mondkapje te dragen  en vooral elkaar de ruimte te blijven geven.

Ondanks de maatregelen wens ik u fijne diensten toe!
 
Wat andere kerkelijke activiteiten betreft : die mogen met inachtneming van de bovenstaande regels, weer opgestart worden. We vragen u wel om vooraf ruimte te reserveren via mw. Henske Bakker: debrinkhhw@gmail.com. Dit is noodzakelijk i.v.m. de bezetting van de zalen en het tijdig aanzetten van de verwarming. 


Diny Kotterer

Reserveren via e-mail:
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com  (woensdag en donderdag)

Reserveren via de telefoon:
woensdag, donderdag en vrijdag van  09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30 uur

Diny Kotterer              072 57 161 47
Marijke Wijnker          072 85 000 23
 
terug