Welkom

Welkom
Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.
lees meer »
 
Overweging

Overweging
Midden in de winternacht

De maand december loopt uit op kerst. Het is een tijd waar mooie muziek bij hoort. De kerstliederen zijn alom bekend.
Een lied dat geen jaar wordt overgeslagen is het volgende:

Midden in de winternacht ging de hemel open
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren. 
lees meer »
 
Een kerk kan niet zonder een bestuur!

Een kerk kan niet zonder een bestuur!
Maar…. het werk moet natuurlijk wel doorgaan.
Kijk voor wat we hiervoor nodig hebben op pagina:
'ORGANISATIE > KERKENRAAD'
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. 
Wat dit voor onze kerk betekent, kunt u lezen in de Privacyverklaring. Daarin zijn de regels voor de Protestantse gemeente te Heerhugowaard vastgelegd. 
U kunt deze inzien via: ORGANISATIE>KERKENRAAD

 
Benieuwd?

Benieuwd?
Hoe de foto op de omslag van kerkblad 'Op Weg' er in kleur uitziet? 
Via deze link kunt u het zien: ORGANISATIE>COMMUNICATIE

 
 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via