Pasen

Pasen

Wij wensen u een Vrolijk Pasen toe! 

 
Welkom

Welkom

Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.

lees meer »
 
Rommelmarkt

Rommelmarkt

Voor meer bijzonderheden zie de pagina's:
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS
en:
OVERIGE DAGEN

 
Overweging

Overweging

Hongerdoek?

Hongerdoeken werden vanaf de middeleeuwen opgehangen in kerken tijdens de veertigdagentijd. De versierde doeken hingen tussen het schip en het koor van het kerkgebouw om zo het altaar aan het gezicht te onttrekken, ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming 'hongerdoek' in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van een hongerdoek.
 

lees meer »
 
Auteursrechten

Auteursrechten

Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via