Welkom

Welkom

Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.

lees meer »
 
Overweging

Overweging

Hoe zal ik U ontvangen?

Advent is de verwachting waaruit we mogen leven: ‘onze Heer komt’. De komst van een gewone koning of keizer geeft al de nodige voorbereiding. Wanneer koning Willem Alexander een gemeente op koningsdag bezoekt staat er ook geen grassprietje scheef. Wat moet er allemaal niet opgeruimd worden als de Heer komt. ‘Hoe zal ik U ontvangen? zingt een adventslied.

lees meer »
 
Verbinding Verbinding

In het Mauritshuis in Den Haag hangt dit schilderij met als titel: Oude vrouw en jongen met kaarsen. Het is geschilderd in ca. 1616 door Peter Paul Rubens (1577-1640).

lees meer »