Welkom

Welkom
Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.
lees meer »
 
Goed nieuws! Goed nieuws!
Beste mensen,

met veel genoegen laat ik u namens de kerkenraad weten dat onze gemeente m.i.v. 1 maart a.s. een nieuwe predikant heeft!
Na het vertrek van ds. Jacqueline Geerse is de beroepingscommissie voortvarend aan het werk gegaan en dat heeft er toe geleid dat we ds. Niels Gillebaard hebben kunnen beroepen. We zijn blij en dankbaar dat hij dit beroep heeft aangenomen. 
Zondag 1 maart 2020 om 10.00 uur is in de Ontmoetingskerk de intrededienst. Na de kerkdienst is er gelegenheid om ds. Gillebaard te verwelkomen. Uiteraard zullen we hem uitnodigen om zichzelf via kerkblad Op Weg en op deze website voor te stellen. 

Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer-Horst


 
 
Overweging

Overweging
Geen plaats in de herberg

Vanwege die volkstelling gaan Maria en Jozef op weg om zich te laten inschrijven in Bethlehem. Maria is hoog-zwanger en aangekomen in Bethlehem wordt het kind geboren. Jezus wordt in doeken gewikkeld en in een voederbak in de stal gelegd, want zo luidt het commentaar: er was voor hem geen plaats in de herberg. In de emotie van kerst speelt dat een grote rol. Het is de reden dat met kerst er even oog is voor mensen op de vlucht of die dak- en thuisloos zijn.
lees meer »
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. 
Wat dit voor onze kerk betekent, kunt u lezen in de Privacyverklaring. Daarin zijn de regels voor de Protestantse gemeente te Heerhugowaard vastgelegd. 
U kunt deze inzien via: ORGANISATIE>KERKENRAAD

 
Benieuwd?

Benieuwd?
Hoe de foto op de omslag van kerkblad 'Op Weg' er in kleur uitziet? 
Via deze link kunt u het zien: ORGANISATIE>COMMUNICATIE

 
 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via