Zesde Bloemschikking 40 dagentijd Zesde Bloemschikking 40 dagentijd

Uitleg 6e zondag 40 dagen tijd.  (Hosea 1:2-9 en 11:1-11  )

Deze 6e zondag is het Palmpasen. De kinderen maken een Palmpasentak die later als groet weggebracht zullen worden. In de kindernevendienst lezen zij Matteüs 21:1-11, waarin ze horen dat de mensen Jezus toejuichen en roepen:” Hossanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer”.
In de 1ste lezing die wij horen vernemen we dat het volk Israël zich afkeerde van God, ondanks al Zijn waarschuwingen en dat Hij zich daardoor afkeerde van hen.
Maar in de 2e lezing horen we dat God daarop terugkomt en belooft ze nimmer in de steek te laten.
Dit zien wij nu terug in deze Palmzondag. Jezus die aan de mensen laat weten dat Hij er is en voor hen zal sterven.
In de kistjes zijn buxustakjes erbij gezet, als symbool voor Hoop en Overwinning.

“Sta in de kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
Binnen
Niet hoog te paard
Maar op een ezel
Nederig
Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de Koninklijke
Krachten
God’s kracht

terug