2e zondag 40 dagentijd 2e zondag 40 dagentijd

Uitleg liturgische schikking 25 februari, 2e zondag 40 dagentijd.

Lezing voor de kinderen       Marcus 9: 2-10 Een vleugje hemel
           voor de overdenking  Lucas   9:18-22 Wie is Jezus?

Vandaag is er 1 boog weggehaald van de tunnel. We komen een stapje dichterbij. De weg naar Pasen is korter geworden.
In de tekst van Lucas wordt de vraag gesteld: ”Wie denken jullie dat ik ben?”
In Marcus geeft God zelf het antwoord: ”Dit is mijn geliefde Zoon.”
Daarom hebben we voor de tunnel een stralend witte bloem gezet als symbool voor Hem, het Licht.
 
God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
 

 
terug