Welkom

Welkom
Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.
lees meer »
 
Niels Gillebaard in gesprek met Huub Oosterhuis

Niels Gillebaard in gesprek met Huub Oosterhuis
In september 2020 ontmoet Niels Gillebaard dichter en theoloog Huub Oosterhuis in de Rode Hoed in Amsterdam. Je weet wel, de dichter, theoloog, schrijver van vele kerkliederen, de vader van Tjeerd en Trijntje en denker.
Klik op PODCAST om het interview te beluisteren.
 
Update corona-maatregelen

Update corona-maatregelen
Ook bij ons zijn de maatregelen in verband met corona aangepast!
U leest hier meer over op pagina: 'INFO CORONAVIRUS'.
 
DE ONTMOETINGSKERK LUIDDE DE NOODKLOK

DE ONTMOETINGSKERK LUIDDE DE NOODKLOK
VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN IN GRIEKENLAND
Op dinsdag 29 september om half tien ’s ochtends luidden kerken in heel Nederland 8 minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen, de kerkklokken. 
Meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500 kinderen (www.500kinderen.nl) vinden dat Nederland 500 minderjarige asielzoekers op zou moeten nemen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
De petitie werd dinsdag om half tien door 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. In Den Haag werd daarna in de Grote of Sint Jacobskerk een wake van 30 minuten gehouden. Waken, wakker blijven, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!

Wie in onze kerk zéker wakker bleven, waren drie mannen van de klusploeg. Niemand wist dat zij in de toren bezig waren toen de klokken door een van de kosters werden geluid. 500 tellen duurt dan best wel lang! U zult begrijpen dat ze daar niet op hebben gewacht...
 
Overweging Overweging

Hij schraagt wie valt.
De corona beperkingen hebben veel dingen aan banden gelegd. We mogen niet zingen, we moeten afstand houden. Kussen, omhelzen, troosten met een arm om iemand heen is er niet meer bij. Koffiedrinken na de kerk is te risicovol. Sommige deuren gaan op slot. Alles wat menselijk is lijkt verboden.
lees meer »
 
Benieuwd?

Benieuwd?
Hoe de foto op de omslag van kerkblad 'Op Weg' er in kleur uitziet? 
Via deze link kunt u het zien: ORGANISATIE>COMMUNICATIE

 
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. 
Wat dit voor onze kerk betekent, kunt u lezen in de Privacyverklaring. Daarin zijn de regels voor de Protestantse gemeente te Heerhugowaard vastgelegd. 
U kunt deze inzien via: ORGANISATIE>KERKENRAAD

 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via info@pkn-heerhugowaard.nl