Welkom

Welkom
Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.
lees meer »
 
Overweging

Overweging
Gedachtenisdienst

Op zondag 3 november gedenken wij de gemeenteleden die afgelopen jaar zijn overleden.We doen dat begin november omdat de Rooms Katholieke gelovigen met allerzielen 2 november hetzelfde doen. Het delen van ervaringen werkt troostend. Blijkbaar is dit een heel aanspekend ritueel. Overal staan mensen stil bij overleden dierbaren en steken een kaarsje aan, komen bij elkaar, ook buiten de kerk. Aan veelzeggende gedichten en verhalen is geen gebrek. In beelden van bijvoorbeeld vlinders en sterren wordt geprobeerd verder te reiken dan het gewone leven.
lees meer »
 
Gemeenteavond Gemeenteavond


Voor meer bijzonderheden en de agenda, zie pagina:
ORGANISATIE > KERKENRAAD
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. 
Wat dit voor onze kerk betekent, kunt u lezen in de Privacyverklaring. Daarin zijn de regels voor de Protestantse gemeente te Heerhugowaard vastgelegd. 
U kunt deze inzien via: ORGANISATIE>KERKENRAAD

 
Solidariteitskas

Solidariteitskas
Wilt u weten wat deze kas inhoud? Kijk op pagina:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS' en/of
'ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE'
 
Benieuwd?

Benieuwd?
Hoe de foto op de omslag van kerkblad 'Op Weg' er in kleur uitziet? 
Via deze link kunt u het zien: ORGANISATIE>COMMUNICATIE

 
 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via