Welkom

Welkom

Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.

lees meer »
 
Overweging

Overweging

Ester
In het leerhuis hebben we het boek Ester gelezen. De komende maand staat het boek Ester op het leesrooster. Het Bijbelboek Ester behoort tot de geschriften in de Joodse bijbel. Het staat in de zelfde categorie als Prediker, Hooglied, Klaagliederen, Spreuken, de Psalmen, Job, etc. In de andere twee categorieën van de bijbel, de Tora en de Profeten gaat het op bijna op elke bladzijde over God die spreekt, die doet, die bevrijdt, die redt, die straft, die vergeeft, die voorgaat, die leefregels geeft. In het Bijbelboek Ester komt God niet voor. Althans Zijn naam wordt niet genoemd. Luther was van mening dat het boekje Ester daarom eigenlijk niet in de Bijbel thuis hoorde. Toch is het binnen het joodse geloof een feestrol geworden. Op het Poerimfeest wordt dit Bijbelboek in z’n geheel gelezen. Het gaat over de verborgen God en dat sluit heel nauw aan bij de ervaring van de meeste gelovigen, die in geloof tastend en zoekend door het leven gaan.

lees meer »
 
Auteursrechten Auteursrechten

Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via