Welkom

Welkom

Vanaf februari 2010 zijn we de Protestantse gemeente te Heerhugowaard en die  kenmerkt zich door veel activiteiten en ontmoetingen binnen en buiten onze kerk. Binnen de kerk zien we dat men steeds meer, in velerlei verbanden, de ontmoeting en daarmee de verbinding zoekt met elkaar: het koffiedrinken is daar een uitgelezen voorbeeld van. Zeg de kerk of de Brink en je denkt dan meteen aan koffie en gastvrijheid. Het geeft een warm gevoel: een plek waar je je thuis kan voelen.
Mensen vinden het fijn om na iedere dienst aan te schuiven in de Brink en elkaar te spreken. Wat dat betreft doet de kerk haar naam ONTMOETINGSKERK eer aan.

lees meer »
 
Overweging

Overweging

Veranderen
'I have to change to stay the same' staat in grote letters geschreven op de voorgevel van de kunstacademie in Rotterdam. Woorden van Willem de Koning, de kunstenaar naar wie het gebouw is vernoemd. Hij schrijft:
'Ik moet veranderen om dezelfde te blijven, dat fascineert me… om iets te maken waar je nooit helemaal zeker van bent, zoals een ander dat evenmin is’
Hij was zijn tijd ver vooruit en heeft met zijn creatieve talent grenzen verlegd. Voor velen was hij een inspirerend voorbeeld in werk en studie.

lees meer »
 
Auteursrechten

Auteursrechten

Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via