Pastoraat

Pastoraat
Hieronder hebben wij een en ander  op een rijtje gezet. Daarmee hopen wij duidelijk te maken wat u van de protestantse gemeente Heerhugowaard kunt verwachten.
Wij willen in deze ‘Stad van kansen’ een ‘Kerk van kansen’ zijn: kansen voor ontmoetingen die er toe doen, die van waarde zijn.

Professionele pastorale zorg
Predikanten zijn geoefend in pastorale zorg. Zij hebben kennis van Bijbelse verhalen, van oude en nieuwe geloofstradities, van geestelijke ervaring en spirituele verlangens. Zo willen zij mensen begeleiden die niet meer weten waar ze het zoeken moeten  om bronnen te vinden of licht te ontsteken waar het duister is geworden.
Professionele pastorale zorg is soms nodig om jezelf te hervinden na verlies, crisis of ziekte. Hoe blijf je overeind als al het vanzelfsprekende je wordt ontnomen. Waar haal je steun, inspiratie en plezier vandaan?
Wij willen er zo zijn voor al die mensen die behoefte hebben aan ontmoeting, waar ruimte is voor innerlijke vragen, waar verborgen pijn benoemd kan worden en levensvragen en zingeving ter sprake  komen.
 
De predikanten staan er niet alleen voor. Een belangrijk deel van het pastorale werk wordt uitgevoerd door de wijkteams. Zij bezoeken mensen die daar behoefte aan hebben. Uitgangspunt is de vraag: “Hoe gaat het met u?”.  Met aandacht en een luisterend oor willen zij in de wijken aanwezig zijn.
Een overzicht van de wijken, wijkpredikanten en -coördinatoren vindt u op de gele adressenlijst die jaarlijks via het kerkblad wordt uitgereikt.
terug