Overweging

Overweging
Zijn uitspraak is vaak in mijn gedachten de laatste tijd. Door de veranderingen die de kerk meemaakt en door de veranderingen waar ik zelf naar verlang. Wat bedoelt de Koning er nou precies mee?, vraag ik me af. Gaat het over zijn werk, zijn leven, zijn persoonlijkheid? Ik doe een poging om het op mijn manier te zeggen: 'Ik moet durven veranderen om te worden wie ik ben, ook al begrijp ik soms niet helemaal waarom, op zo’n manier dat ik durf te gaan op nieuwe onbekende wegen….'. Komt dat in de buurt? Voor mij In elk geval wel, want deze uitdrukking geeft iets weer van wat ik voel in het proces waar ik aan ben begonnen. Regelmatig verzoeken gemeenten mij om te solliciteren. Zomer 2018 was dat de gemeente ‘De Verbinding’ in West Zeeuws -Vlaanderen. Vier dorpen, die samen een fulltime predikant zochten. We zijn een heel traject gegaan en dat liep uit op het bezoek van de voorzitter en haar man, die mij op vrijdag 15 februari de beroepsbrief brachten. Nog deze maand zal ik hen berichten, dat ik het beroep aanneem.
Veranderen….eerst wil je niet, want je vindt het nog te vroeg, te lastig voor je omgeving (want deze gemeente is mij erg dierbaar geworden in de 9 jaar dat ik hier nu werk) of te eng. Maar dan komt langzaam het besef, dat het heel goed is om door te zetten. Ik las ergens: ‘De kracht om te veranderen gaat om één ding: God te kennen.’ Heel mooi verwoord in het verhaal over Abraham. De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land (..) en ga naar het land dat ik je zal wijzen..’. Abraham wordt geroepen om te gaan naar een nieuw land, naar een nieuw en zegenrijk bestaan. En hij gaat. Omdat hij zich geroepen voelt door God. Nu is ‘roeping’ in mijn situatie wellicht een te zwaar woord, maar dan toch: een beroep, daar zit het woord roeping in besloten.
Ik zie verandering ook als een innerlijke weg die een mens gaat. De weg van groei, ontwikkeling en wor-ding van de persoon die je ten diepste bent: een zuiver mens zonder angst en twijfel, creatief, liefdevol, krachtig. Ik ben ervan overtuigd, dat God met ieder mens de weg van groei en bevrijding wil gaan.
Wat ik u nu wil meegeven:
‘I have to change to stay the same’, misschien is dit wel een van de grootste mysteries van het leven. Juist door te durven veranderen kom je tot de kern, dan word je de persoon die je werkelijk bent.
Ga naar jezelf toe, probeer bij jezelf te blijven. Ontdek dat het goed is zoals jij bent. Er zit in jou een stuk van Gods goedheid. Vertrouw erop, dat jij in je leven alles doet vanuit die goedheid. Telkens als jij wordt geroepen, is het de stem van God die roept om in beweging te komen en op weg te gaan.
Jacqueline Geertse
terug