Pastoraat

Pastoraat
Iedereen heeft van tijd tot tijd behoefte aan ontmoeting. Door de individualisering van de samenleving nemen de mogelijkheden hiertoe eerder af dan toe. Mensen leven veel meer in hun eigen wereld of hebben het druk. Vanuit de Ontmoetingskerk willen wij ruimte blijven scheppen voor ontmoeting. Dit is de kern van ons geloof. De Bijbelse boodschap van naastenliefde willen wij zichtbaar maken in vele pastorale activiteiten: professionele pastorale begeleiding, individueel bezoekwerk en het organiseren van groepsbijeenkomsten.
 
lees meer »
 
Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar
Wilt u ook gericht in onze gemeente omzien naar elkaar of wat meer kennis vergaren over het pastorale werk, bezoek dan de website van De Protestantse Kerk, het Thema Pastoraat!