Gebruiksplan Ontmoetingskerk

Gebruiksplan Ontmoetingskerk
"Vanaf 30 augustus 2020 gaan wij kerkdiensten met bezoekers houden. Wij zijn verplicht ons aan de daartoe geldende regelgeving te houden. 
Als u op 'Download het bestand' klikt kunt u het door de kerkenraad vastgestelde protocol lezen en/of printen."
 
terug