Huwelijk

Huwelijk
Wat geldt voor dopen, geldt ook voor uw huwelijksbevestiging in de kerk: het is een handelen binnen de gemeente van Christus en dus niet een vrijblijvende zaak. De kerk gaat ervan uit dat u - voor uw kerkelijke huwelijksbevestiging - vier avonden huwelijksvoorbereiding heeft gevolgd. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de predikant. Is het voor u niet mogelijk deze catechese te volgen dan dient u dit met de predikant te bespreken. Ook als er nog geen exacte huwelijksdatum bekend is, kunt u al aan de huwelijksvoorbereiding deelnemen.

De huwelijksbevestiging wordt afgekondigd in de kerkdiensten en/of in de Zondagsbrief en in de Op Weg. Afspraken over de invulling en de organisatie van de dienst worden o.a. met de predikant gemaakt. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd. U kunt uw voorkeur aangeven m.b.t. het diaconale doel van de collecte.
terug