donderdag 28 maart 2024

Kerkdienst - Witte donderdag

Datum: 
 donderdag 28 maart 2024

Locatie:    Ontmoetingskerk en thuis via kerkdienstgemist.nl
Tijdstip:    19:30 uur
 
voorganger:  Ds. H. van Capelleveen - dienst van Schrift en Tafel
medewerking: Cantorij
 
collecte: Werelddiaconaat t.b.v. Colombia
Voor uw collecte kunt u gebruik maken van de nieuwe appklik op dit logo voor meer uitleg.

U kunt ook nog steeds uw collecte storten via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/304/pagina/4566/collectes.html of
overmaken op bankrekening NL30RABO026906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard
onder vermelding van 1e en/of 2e collecte.

Uw boodschap voor de Voedselbank kunt u in de krat in de hal van De Brink achterlaten.

terug