Afscheidsdiensten Afscheidsdiensten

Wat verdrietig dat u als nabestaande deze site bezoekt. Gecondoleerd met het overlijden van uw dierbare.

lees meer »
 
Begraafplaats(en)

Begraafplaats(en)

Achter de Ontmoetingskerk aan de Middenweg bevindt zich een begraafplaats. Hier zijn nog huur-, algemene en urnengraven beschikbaar. Achter de voormalige Stationswegkerk (nu: 'Kunstkerk' geheten) ligt één van de twee in Nederland aanwezige Gereformeerde begraafplaatsen. Hier zijn geen nieuwe graven meer beschikbaar.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters via: cvksecrpghhw@gmail.com

IBAN NL55 RABO 0373 7451 09

 
Reglement Begraafplaatsen

Reglement Begraafplaatsen
Voor het downloaden van dit reglement, tarievenlijst en/of uitvoeringsbesluit klikt u op: 

Reglement

Tarievenlijst

Uitvoeringsbesluit


IBAN NL55 RABO 0373 7451 09

 
Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)
Graag wijzen wij u op de website van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen: www.begraafplaats.nl