Begraafplaats(en)

Begraafplaats(en)

Achter de Ontmoetingskerk aan de Middenweg bevindt zich een begraafplaats. Hier zijn nog huur-, algemene en urnengraven beschikbaar. Achter de voormalige Stationswegkerk (nu: 'Kunstkerk' geheten) ligt één van de twee in Nederland aanwezige Gereformeerde begraafplaatsen. Hier zijn geen nieuwe graven meer beschikbaar.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters via: cvksecrpghhw@gmail.com

 
Reglement Begraafplaatsen

Reglement Begraafplaatsen
Voor het downloaden van dit reglement, tarievenlijst en/of uitvoeringsbesluit klikt u op: 

Reglement

Tarievenlijst

Uitvoeringsbesluit

 
Gebruik van de kerk bij afscheidsdiensten

Gebruik van de kerk bij afscheidsdiensten
Voor meer informatie over het gebruik van de kerk, predikanten en Ontmoetingscentrum De Brink, zie de pagina: ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS > FINANCIËN EN WEBSHOP
 
 
Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)
Graag wijzen wij u op de website van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen: www.begraafplaats.nl