Ledenadministratie - Kerkelijk Bureau Ledenadministratie - Kerkelijk Bureau


Het kerkelijk bureau houdt de ledenadministratie van onze kerkelijke gemeente op orde. U kunt hier terecht met vragen over deze administratie - voor zover deze door het Kerkelijk Bureau mogen worden beantwoord -, maar ook voor het doorgeven van mutaties zoals geboorten, huwelijk, uitschrijving, verhuizingen en overlijden. 

Wanneer u verhuist en u wilt graag betrokken blijven bij onze gemeente, kunt u dit aangeven bij onze ledenadministratie of bij de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats. 

De e-mailadressen waar de beheerders te bereiken zijn: annemargreet49@hotmail.com of wouter45bandstra@kpnmail.nl 

U kunt natuurlijk ook het Kerkelijk Bureau bezoeken. Wouter Bandstra en Annemargreet de Fockert zijn iedere eerste dinsdag van de maand van 09:30 uur tot 11:30 uur aanwezig in Ontmoetingscentrum De Brink, Middenweg 168, 1702 HE te Heerhugowaard. 
 
Inschrijven

Inschrijven
Mocht u lid willen worden van de Ontmoetingskerk of misschien eerst een kennismakingsbezoek, stuurt u dan een mail naar onze predikanten
De predikant van de wijk waarin u woont, neemt dan contact met u op.