Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Het kerkelijk bureau is eigenlijk de burgerlijke stand van onze kerkelijke gemeente. U kunt hier terecht met vragen over de ledenadministratie, maar ook voor het doorgeven van mutaties zoals verhuizingen, overlijden en geboorten.
 
Huwelijk

Huwelijk

Wanneer u uw huwelijk in de Onmtoetingskerk wilt laten bevestigen, dient u vroegtijdig contact op te nemen met één van de predikanten.
Dus a.u.b. vóór u alles definitief heeft geregeld. Zo voorkomt u teleurstelling!
Met betrekking tot de tarieven, maar ook het gebruik van Beeld en Geluid, kunt u kijken bij menu:
ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS > FINANCIËN EN WEBSHOP
 

lees meer »
 
Doop

Doop

Als u verblijd bent met de geboorte van een kind en u wilt uw zoon of dochter  laten dopen, dan neemt u hierover contact op met de predikanten. Samen kan er naar een geschikte datum worden gezocht. Het is niet noodzakelijk dat ouders openbare belijdenis hebben afgelegd. Wel wil de kerkenraad dat de doopouders deelnemen aan doopcatechese, voorafgaande aan de bediening van de doop. Mede hierdoor is het belangrijk dat u tijdig contact met een van de predikanten opneemt.

lees meer »
 
Afscheidsdiensten

Afscheidsdiensten
Voor meer informatie over het gebruik van de kerk, predikanten, Beeld en Geluid en Ontmoetingscentrum De Brink, zie de pagina: ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS > FINANCIËN EN WEBSHOP
 
Mutaties

Mutaties

U kunt voor het kennisgeven van bijvoorbeeld geboorten, huwelijk, uitschrijving en verhuizingen terecht bij het Kerkelijk Bureau. Het verkrijgen van overige informatie - voor zover deze door het kerkelijk bureau mag worden verstrekt - kan ook via dit kanaal.

lees meer »
 
Inschrijven

Inschrijven
Mocht u lid willen worden van de Ontmoetingskerk of misschien eerst een kennismakingsbezoek, stuurt u dan een mail naar onze predikanten
De predikant van de wijk waarin u woont, neemt dan contact met u op.