Palmpasen Palmpasen


Uitleg liturgische schikking 24 maart, Palmpasen.

De lezing gaat vandaag over Marcus 11: 1-11:
De intocht van Jezus in Jeruzalem waar hij onder groot gejuich wordt ontvangen.
De palmtakken waarmee de mensen zwaaiden, liggen ook in de schikking op de weg naar de tunnel die, doordat er weer een boog is weggehaald, steeds smaller wordt.
Een wit bloeiende kroon symboliseert de Vorst van een Koninkrijk dat anders is.
Jezus is hier,….nu wordt het licht.
God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles.
 
terug