Update Solidariteitskas 2020

Update Solidariteitskas 2020
Ook dit jaar willen wij u wijzen op de actie ‘Solidariteitskas’.
In de Op Weg van november is informatie hierover gegeven welke u ook hier kunt downloaden en lezen c.q. afdrukken.

terug