De geschiedenis van de Protestantse gemeente Heerhugowaard De geschiedenis van de Protestantse gemeente Heerhugowaard
In dit gedeelte van de site kunt u veel lezen over de ontstaansgeschiedenis van onze Protestantse gemeente. Onze huidige gemeente is ontstaan uit samenvoeging van Hervormd en Gereformeerd; sinds 2010 zijn wij een gefuseerde Protestantse gemeente.
 
lees meer »
 
"Geloven in de polder ..." "Geloven in de polder ..."

"DE GESCHIEDENIS VAN DE PKN IN HHW - 2 KERKEN SAMEN OP WEG NAAR 1 GEMEENTE."

lees meer »
 
“HET OUDSTE KERKJE VAN HEERHUGOWAARD …” “HET OUDSTE KERKJE VAN HEERHUGOWAARD …”

Het  Exterieur: 

In diverse perioden van de geschiedenis leeft er bij de mens een onbestemd verlangen naar vroeger tijden. Vol bewondering ziet men dan weer naar hetgeen onze voorouders hebben gepresteerd. Vaak gaat men dan zelfs terug naar de oude Grieken en Romeinen.
 
lees meer »
 
Geschiedenis Veenhuizerkerk Geschiedenis Veenhuizerkerk
Kerk
Op een kaart van Hollands Noorderkwartier uit 1288 staat bij Veenhuizen een kerk aangegeven. Er zijn paalresten gevonden van een dertiende eeuws kerkje.
 
lees meer »
 
Praalgraf Veenhuizen

Praalgraf Veenhuizen
Een verwijzing naar de website van het praalgraf Veenhuizen mag hier zeker niet ontbreken!
Zie: www.praalgrafveenhuizen.nl/
 
Opgraving

Opgraving
In de week van 18 t/m 23 april en van 24 t/m 26 mei 2016 heeft een opgraving plaatsgevonden van de grafkelder in Veenhuizen binnen de gemeente Heerhugowaard.

Hieronder volgt een verslag van Tina van Breugel
lees meer »