Algemene informatie

Algemene informatie
Op 11 februari 2010 zijn de Gereformeerde kerk Heerhugowaard en de Hervormde gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen middels een fusie aan elkaar toevertrouwd en vormen zij de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
 
lees meer »
 
Het kan weer! Het kan weer!

Vanaf zondag 30 augustus 2020 gaat de Ontmoetingskerk weer voor u open!
Lees hier meer over op pagina:
'ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS'
 
 
Liturgieën

Liturgieën

Waar eerder de Liturgieën op pagina 'DOWNLOADS OP ZONDAG' waren te downloaden kunt u ze nu vinden op het submenu: 'OP ZONDAG > LITURGIEËN'

 
Kerkdiensten bekijken

Kerkdiensten bekijken
De kerkdiensten die op zondag of doordeweeks in de Ontmoetingskerk worden gehouden, kunt u rechtstreeks of achteraf bekijken via kerkdienstgemist.nl 
Door te klikken op de volgende link komt u rechtstreeks op de goede site:
Kerkdienstgemist-Ontmoetingskerk

De kerkdienst is behalve op zondag om 10.00 uur ook later te bekijken. Er is een archief van drie maanden. 
Het College van Kerkrentmeesters beheert i.s.m. het Beamteam het account van kerkdienstgemist.nl.
Bij het College van Diakenen kunt u aankloppen als u op dit moment geen digitale mogelijkheden heeft.
Individueel wordt dan gezocht naar een oplossing.  
Als u vragen heeft kunt u die stellen via info@pkn-heerhugowaard.nl 
 
Jaarrooster Kerkdiensten 2020

Jaarrooster Kerkdiensten 2020
In het jaarrooster staan alle kerkdiensten van dit jaar met de voorgangers en bijzonderheden. Natuurlijk kunnen er altijd onverwachte wijzigingen in optreden. 
Wilt u het inzien, klik dan op de knop hieronder.
 
OPPASDIENST

OPPASDIENST

We willen tijdens de zondagse kerkdiensten ook mensen met jonge kinderen in de gelegenheid stellen om de dienst bij te wonen. Daarom is er een groep vrijwilligers beschikbaar die op de kinderen van 0-4 jaar past. Er zullen altijd twee mensen aanwezig zijn. Zie ook pagina:
Organisatie> Jeugdwerk> Oppasdienst

 
Werkgroep Kindernevendienst Werkgroep Kindernevendienst

Missie: “Geïnspireerd en verbonden door Gods woord stellen wij de ander centraal”. De kindernevendiensten (verder aangeduid met KND) worden gehouden tijdens de ochtenddiensten. Het doel van de KND is de kinderen in hun eigen taal vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen en het vieren in en met de gemeente.

lees meer »
 
Artikel van de maand

Artikel van de maand
Wellicht is het u wel eens opgevallen: De blauwe krat met houdbare levensmiddelen in de hal van De Brink. Hierin kunt u elke zondagmorgen het artikel van de maand kwijt. Alle ingezamelde producten gaan naar de gezinnen die noodgedwongen bij de Voedselbank moeten aankloppen. 
 
 
De Cantorij

De Cantorij
Onder leiding van de cantor Coby Moens en pianiste Ina Terpstra studeren wij liederen in voor gewone en bijzondere kerkdiensten. Op o.a. hoogtijdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en op de Gedachteniszondag (eerste zondag in november) vormt de cantorij een belangrijk onderdeel van de viering.

 
lees meer »