College van Diakenen

College van Diakenen
Voor sommigen is het misschien heel bekend, maar als u niet precies weet wat de diaconie zoal doet in Heerhugowaard, geven wij hierbij wat inzicht.
lees meer »
 
Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 3)

Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 3)
Wat betekenen deze woorden nu voor ons Rob en Els. Op 17 mei 2020 sprak onze dominee Henco van Capelleveen over de 10 woorden aan ons gegeven in Exodus. In zijn preek ging het er onder andere over wat er voor God is komen te staan. Voor een ieder is dat anders.
lees meer »
 
Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 2)

Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 2)
In de vorige Op Weg heb ik u/jou uitgenodigd om op Youtube van Tiemen Westerduin: Geef, want God geeft in overvloed te kijken.
Het is wel duidelijk welk kind wij zijn. De meeste van ons hier in het westen hebben het goed. We genieten van veel luxe. We hebben elke dag drie keer te eten, kunnen naar de dokter als dat nodig is, mogen naar school. De keuze is in de winkels overdadig.
lees meer »
 
Actie: Wij lopen nog een keer mee met Talitha Kum Actie: Wij lopen nog een keer mee met Talitha Kum

In de laatste Op Weg schreef ik u dat wij nog 5000 euro mochten overmaken naar Talitha Kum. Het was weer een uitdaging om werkelijk het geld in Kenia te krijgen. Met de vasthoudendheid van Pieter Bijl is het uiteindelijk toch weer gelukt. De zusters hebben een tekort aan woorden om de dankbaarheid te uiten voor deze gift van hun vrienden. Wij zijn dankbaar dat we dat hebben kunnen doen. Als gemeente hebben we dat weer mogelijk gemaakt.
We krijgen de overvloedige zegeningen toegewenst van God.
Rob de Visser
 
Noodfonds Noodfonds


Binnen de  samenwerkende kerken in Heerhugowaard bestaat het noodfonds. De gelden voor dit fonds worden  gestort door de gezamelijke kerken, ook onze kerk is hierbij nauw betrokken.
lees meer »
 
Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 1)

Recht en gerechtigheid, liefde en ontferming (deel 1)
Stel je voor dat je vader of moeder bent en je hebt 2 of 3 kinderen. En één van de kinderen heeft alles, die zit met moeilijke beslissingen of hij zijn PlayStation 4 moet verkopen omdat Playstation 5 uit is.
 
lees meer »
 
Corona in Moldavië Corona in Moldavië

Beste gemeenteleden, wij hebben voor drie jaar Homecare in Taul Moldavië gesteund. Hier een update hoe ze proberen te helpen in coronatijd. Het doet ons realiseren dat wij in Nederland maar heel begenadigd zijn. In heel veel delen heerst armoede, bittere armoede.
'Download de update'
 
Compassion Compassion


Ik wil uw aandacht iop deze site vestigen op de organisatie Compassion. Dit is een christelijke organisatie waar je kinderen kan sponsoren om zo de kinderen uit de armoede spiraal te laten komen. De organisatie is actief in 25 landen en inmiddels worden er door heel veel sponsoren ruim 2 miljoen kinderen geholpen.

 
lees meer »
 
Collecte zondag 30 augustus jl Collecte zondag 30 augustus jl


Deze collecte voor de diaconie was voor Mariëtte's Child Care, waar Marjolein Schraa werkzaam is.
Hieronder een verslag van haar leven in Ghana:
Download de brief, klik op de knop!

 
Collecte zondag 30 augustus 2020 Collecte zondag 30 augustus 2020


De collecte voor de diaconie is voor Mariëtte's Child Care, waar Marjolein Schraa werkzaam is.
Hieronder een verslag van haar leven in Ghana:
Download de brief, klik op de knop!

 
Collecte Werelddiaconaat op 21 juni 2020 Collecte Werelddiaconaat op 21 juni 2020


Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.
lees meer »
 
Corona en mary's meals, vervolg

Corona en mary's meals, vervolg
Ik heb op de internationale website van mary's meals een vervolg stuk gevonden over mary's meals en corona. De oprichter en bestuurder van mary's meals Magnus MacFarlane-Barrow heeft een update geschreven. Ik denk dat dit een mooi stukje is om de gemeente in te lichten dat de wereld nog een stuk groter is.
Groetjes Rob
 
lees meer »
 
Corona en mary's meals

Corona en mary's meals
Ik heb op de internationale website van mary's meals een stuk gevonden over mary's meals en corona. De 1,65 miljoen kinderen die zij ondersteunen op school, kunnen niet naar school in alle landen. Daarmee vervalt ook het eten dat zij krijgen. De oprichter en bestuurder van mary's meals Magnus MacFarlane-Barrow heeft een bericht geschreven hoe zij samen oplossingen hiervoor proberen te vinden.
Ik denk dat dit een mooi stukje is om de gemeente in te lichten dat de wereld nog een stuk groter is.

groetjes Rob
 
lees meer »
 
Diaconale vakanties

Diaconale vakanties

Vakanties met aandacht

Dankzij de onvermoeibare inzet en enthousiasme van vele vrijwilligers, organiseert hetvakantiebureau.nl al bijna 60 jaar vakantieweken met aandacht.
Dit jaar zijn er vakantieweken op 8 aangepaste locaties in Nederland (er zijn ook vaarvakanties).
 

lees meer »
 
Nieuws van Samen voor Kenia.

Nieuws van Samen voor Kenia.

Dankbaar terugblikken.

Dat doet Pieter Bijl op pagina:
ORGANISATIE > DIACONIE > PROJECTEN
 
Platform Armoedebestrijding

Platform Armoedebestrijding
Helaas komt ook in het welvarende Nederland voor dat personen en gezinnen langdurig in armoede leven.
Ruim 20 jaar geleden opgericht op initiatief van het InterKerkelijk Diaconaal Overleg om aandacht te vragen van o.a. de Burgerlijke gemeente d.m.v. overleg met politieke partijen.
Een paar initiatieven, die zijn voortgekomen uit het platform:
  • Schuldhulpmaatjes, die mensen met schuldproblemen helpen om hun financiën weer op de rails te krijgen en zo nodig te begeleiden naar een traject schuldhulpverlening.
  • Het Noodfonds dat mensen, die op enig moment zonder geld zitten, een bedrag kan geven voor de eerste levensbehoefte.
Het Noodfonds wordt door de plaatselijke kerken gevuld.

Zie voor meer informatie:
www.platform-armoedebestrijding.nl
www.platform-armoedebestrijding.nl/noodfonds
www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/heerhugowaard
 
 
Autodienst

Autodienst
Wilt u graag regelmatig naar de kerk en lukt het niet meer om daar zelfstandig te komen, dan kunt u zich aanmelden bij de heer T. Talsma, tel. 072-5713387.