College van Diakenen

College van Diakenen
Voor sommigen is het misschien heel bekend, maar als u niet precies weet wat de diaconie zoal doet in Heerhugowaard, geven wij hierbij wat inzicht.
lees meer »
 
Actie Kindertas

Actie Kindertas
Ook dit jaar gaan we weer tassen vullen voor kinderen, die onze hulp nodig hebben.
Kinderen uit Heerhugowaard die niet op vakantie kunnen én speciaal ook voor de kinderen die moesten vluchten uit Oekraïne. Zij hebben onze steun nodig! Helpt u mee?
 
lees meer »
 
Artikel Voedselbank in mei

Artikel Voedselbank in mei
Deze maand is dat: Pasta en/of Kerriesaus

Iedere zondag staat er een blauwe krat in de hal van De Brink, waar artikelen voor de Voedselbank in verzameld worden.

Als u niet in de gelegenheid bent om het artikel mee te nemen of langs te brengen, kunt u ook uw gift overmaken naar rekeningnummer NL06 RABO 0116 6090 79 van Voedselbank Alkmaar.
 
 
Diaconale vakanties

Diaconale vakanties

Vakanties met aandacht

Mede door de onvermoeibare inzet en het enthousiasme van circa 1400 vrijwilligers, organiseert het vakantiebureau al bijna 60 jaar vakantieweken met aandacht. Wij ontvangen jaarlijks circa 2400 vakantiegasten.

 

lees meer »
 
Noodfonds Noodfonds


Binnen de  samenwerkende kerken in Heerhugowaard bestaat het noodfonds. De gelden voor dit fonds worden  gestort door de gezamelijke kerken, ook onze kerk is hierbij nauw betrokken.
lees meer »
 
Platform Armoedebestrijding

Platform Armoedebestrijding
Helaas komt ook in het welvarende Nederland voor dat personen en gezinnen langdurig in armoede leven.
Ruim 20 jaar geleden opgericht op initiatief van het InterKerkelijk Diaconaal Overleg om aandacht te vragen van o.a. de Burgerlijke gemeente d.m.v. overleg met politieke partijen.
Een paar initiatieven, die zijn voortgekomen uit het platform:
  • Schuldhulpmaatjes, die mensen met schuldproblemen helpen om hun financiën weer op de rails te krijgen en zo nodig te begeleiden naar een traject schuldhulpverlening.
  • Het Noodfonds dat mensen, die op enig moment zonder geld zitten, een bedrag kan geven voor de eerste levensbehoefte.
Het Noodfonds wordt door de plaatselijke kerken gevuld.

Zie voor meer informatie:
www.platform-armoedebestrijding.nl
www.platform-armoedebestrijding.nl/noodfonds
www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/heerhugowaard
 
 
Autodienst

Autodienst
Wilt u graag regelmatig naar de kerk en lukt het niet meer om daar zelfstandig te komen, dan kunt u zich aanmelden bij de heer T. Talsma, tel. 072-5713387.