Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)
Dit college heeft het beheer over de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. Hieronder vallen allerlei zaken die verband houden met mensen, middelen (financiën) en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
lees meer »
 
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?

Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
Op de website van de PKN staat een prachtig artikel onder de titel: 
"Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij - en wie niet?", geschreven door Prof.dr. L.J. Koffeman, emeritus hoogleraar PThu.
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Website GereformeerdeKerken.info
Landelijk bestaat er sinds meerdere jaren een website onder bovenvermelde naam. Sinds kort, juli 2019, is hieraan toegevoegd informatie van de v/m Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard.
Via onderstaande link kunt u direct het geschrevene over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard op die website bereiken. Voorts treft u op die website nog veel meer informatie aan. Zeker de moeite waard om de historie eens te bekijken.
https://gereformeerdekerken.info/2019/07/27/de-gereformeerde-kerk-te-heerhugowaard/

Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan kunt u eventuele correctie sturen naar het redactieteam, zijnde:

Namens het CvK,

Henk Jonkvorst, secretaris. 
 
 
Kerk zijn we samen

Kerk zijn we samen
lees meer »