Welkom

Welkom
'Geïnspireerd en verbonden door het woord van God stellen wij de (A)ander centraal. Wij verlangen ernaar een open gemeenschap te zijn en ons te laten inspireren door het levend Woord van God.'  
Als Ontmoetingskerk willen we omzien naar elkaar. Misschien wel juist in deze tijd, waarin we wereldwijd vechten tegen het Coronavirus, blíjven we de ander centraal te stellen. Ook met de door de overheid opgelegde spelregels. 
Op zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst, zónder of mét een beperkt aantal kerkgangers. Zie RESERVEREN DIENST 
Zoals de foto hierboven laat zien, was er voor de jongeren afgelopen zomer zelfs een dienst in de open lucht!
Via kerkdienstgemist.nl kunnen de zondagse diensten, maar vaak ook afscheidsdiensten, met beeld en geluid gevolgd worden. We kunnen ons op deze manier met elkaar verbinden, maar ook via een telefonisch gesprek of door het sturen van een berichtje of een kaartje. Het zo belangrijke diaconale werk, zoals de inzet voor de Voedselbank en de projecten, kan gelukkig voor een groot deel doorgaan. Maar ook de andere groepen binnen de kerk doen wat zij, binnen de geldende regels, kunnen. Vóór en áchter de schermen gebeurt dus nog steeds heel veel. 
Zo zoeken we samen naar wegen om de naam van de Eeuwige die zegt: “Ik zal er zijn” én de naam van onze kerk wáár te maken…
Als u meer wilt weten over onze gemeente: deze website staat vol informatie. De tabs hierboven helpen u op weg. Als u vragen hebt, mail gerust! Via mailto:info@pkn-heerhugowaard wordt uw mail doorgestuurd naar de juiste persoon die de vraag zal beantwoorden.
Voel u, hoe dan ook, WELKOM en houd HOOP op betere tijden!
 
Kerst in de Ontmoetingskerk

Kerst in de Ontmoetingskerk
We nodigen u, we nodigen jou van hárte uit om in deze decembermaand met ons het kerstfeest, in aangepaste vorm, mee te vieren. De diensten in de Ontmoetingskerk zien er zo uit:
  • Kerstavond donderdag 24 december, 18.00 uur: kinderkerstfeest (alleen online)
  • Kerstavond, donderdag 24 december, 22.00 uur: kerstnachtdienst (alleen online)
  • Kerstmorgen vrijdag 25 december, 10.00 uur: kerstdienst (ook online én na reservering worden er max. 30 mensen toegelaten in de kerk). Zie de Zondagsbrief
  • Zondag 27 december, 10.00 uur: POPdienst (alleen online)
De online diensten zijn te bekijken via deze link: kerkdienstgemist.nl
 
Overdenking

Overdenking
Verlanglijstje
De maand december nadert en de verwachtingen nemen een vlucht. De verlanglijstjes voor St. Nicolaas worden opgemaakt. Voor wie begin december de boot mist, komt eind december met de Kerstman nog aan zijn trekken. Vol verwachting klopt ons hart en massaal storten we ons op het feest van de cadeaus. Het heeft zelfs iets heiligs, want waarom spreken we anders van goedheiligman? 
lees meer »
 
Benieuwd?

Benieuwd?
Hoe de foto op de omslag van kerkblad 'Op Weg' er in kleur uitziet? 
Via deze link kunt u het zien: ORGANISATIE>COMMUNICATIE
 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via info@pkn-heerhugowaard.nl